OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milé zákaznice, milý zákazníku!
Velice mě těší, že vás kroky zavedly až sem. Produkty a služby vytvářím s láskou a těší mě, že se chystáte jeden z nich zakoupit. Obchod je pro nás spolu-práce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s mým zbožím je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro Vás znamenal pocit jistoty a vědomí, že v pípadě potřeby budete vědět co dělat a jak se zachovat. Mým cílem je zjednodušit Vám život.
 
Přečtěte si, prosím, pozorně další řádky. Celý projekt se narodil ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a já je dodržuji. A i když vím, že nikdo nečte moc rád pravidla, tyto obchodní podmínky chrání Vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Doufám ale, že se tak nikdy nestane a bude nám tu společně dobře a oboustranně prospěšně. Knězková Michala, MUDr.

 
Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s následujícími obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkuji

 OPAKOVANÉ PLATBY

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.  S údaji platební karty společnost GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 

Opakovaná platba - 30 dní - PŘEDPRODEJ

V případě, že předmětem koupě je "#prosvéděti supermáma s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 1 690 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech), a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) jímž je zaplacená první úhrada byla vyúčtována k tíži platební karty Kupujícího. Kupující dává též souhlas, aby další členské poplatky byly automaticky vyúčtovány každých 30 dní (počínaje datem objednání prvního měsíce) k tíži platební karty Kupujícího, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná platba - 90 dní - PŘEDPRODEJ

V případě, že předmětem koupě je "#comamdelat S MIMINKEM", "#comamdelat S BATOLETEM", či "#comamdelat SE ŠKOLKÁČEM" s pravidelným devadesátidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný devadesátidenní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 3 840 Kč čtvrtletní nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) jímž je zaplacená první úhrada byla vyúčtována k tíži platební karty Kupujícího. Kupující dává též souhlas, aby další členské poplatky byly automaticky vyúčtovány každých 90 dní (počínaje datem objednání prvního měsíce) k tíži platební karty Kupujícího a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Opakovaná roční platba - PŘEDPRODEJ

V případě, že předmětem koupě je "#comamdelat S MIMINKEM", "#comamdelat S BATOLETEM", či "#comamdelat SE ŠKOLKÁČEM" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný roční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 15 360 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) jímž je zaplacená první úhrada byla vyúčtována k tíži platební karty Kupujícího. Kupující dává též souhlas, aby další členské poplatky byly automaticky vyúčtovány každých 365 dní (počínaje datem objednání prvního měsíce) k tíži platební karty Kupujícího a to po celou dobu trvání členství v klubu.

30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je "#prosvéděti supermáma ve 30 denní trial verzi, a uživatel své členství během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 1 690 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. 

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Členství v "#prosvéděti supermáma může Kupující kdykoliv ukončit na emailové adrese klub@comamdelat.com nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese chcivedet@comamdelat.com. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Členství na následující měsíc je možno zrušit pouze do 2 pracovních dnů před dnem, kdy se platba strhne. Jakmile je platba odečtena, je již uhrazen členský poplatek na následující měsíc a žádost o zrušení členství bude uplatněna až od měsíce dalšího. 

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://comamdelat.com popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://comamdelat.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.